[giaban]Giá: Miễn phí [/giaban] [ma] ]Phần mềm MDict v3.2[/ma] [tomtat]Phần mềm MDict v3.2 Miễn phí - Cài cho nhiều máy tính [/tomtat] [kythuat] – Hỗ trợ Pocket PC 2002, WM2003, WM5, WM6 – Dữ liệu từ điển xây dựng chỉ một tệp tin duy nhất. – Dữ liệu có thể tùy biến lưu trữ thên thẻ nhớ. – Hiển thị đầy đủ các thông tin chi tiết. – Hỗ trợ link liên kết các thông tin trong bài. – Hỗ trợ chuyển đổi qua Từ Điển Bách Khoa Wiki[/kythuat] [mota] - NOI DUNG CHÚ Ý 1: ĐOẠN MÔ TẢ NỘI DUNG CHÚ Ý 1. - NOI DUNG CHÚ Ý 2: ĐOẠN MÔ TẢ NỘI DUNG CHÚ Ý 2. - NOI DUNG CHÚ Ý N: ĐOẠN MÔ TẢ NỘI DUNG CHÚ Ý N. [/mota] [hinhanh]

[/hinhanh]